Llenega o mocosa negra

Llenega o mocosa negra

Hygrophorus latitabundus

Bolet amb un barret de 5 a 15 cm de diàmetre i amb el marge força enrotllat. Sol presentar una coloració bruna-olivàcia i té un tacte llefiscós degut a un mucílag transparent molt abundant, que recobreix tant el barret com el peu. Té làmines blanques, espaiades, gruixudes i també viscoses i un peu cilíndric i robust de color blanc brut. Té la carn compacta, blanca i olor suau.

És un excel•lent comestible, molt apreciat, ideal per utilitzar en estofats i guisats.

Hàbitat

S'acostuma a trobar sota els pins, sobretot el pi roig en sòls calcaris de la terra baixa i la muntanya mitja. Generalment es troba en grups més o menys nombrosos sovint en forma de ferradura, que neixen en el mateix indret cada any. Es pot collir entre els mesos de setembre i desembre.